Poklad Inků

30. 9. 2019 od 00:00

Komplex, Budapest

Informace

Poklad Inků

Touha po zlatě je věčná. Zlato je symbolem bohů a vládců, univerzálním platidlem i prokletím.  Zlato provází lidstvo již tisíce let. Odhalte bájný zlatý poklad Inků, vstupte do krvavé historie osidlování Ameriky, objevte dávné civilizace a jejich rituály.

Výstava vznikla díky podpoře vlády Peru, která tímto slaví 200. výročí vzniku Peru. Ačkoli se 200 let může zdát z pohledu Evropanů málo významné, kořeny této republiky sahají tisíce let do minulosti a právě výstava zlatého pokladu a mnoha dalších originálních exponátů je toho skvělým dokladem. Tento zlatý poklad poprvé opustil hranice jihoamerického kontinentu, aby byl vystaven v Evropě a prezentoval Peru i s jeho dlouhou historií. Jedinečná výstava originálních exponátů pocházejících z dob bájné civilizace Inků odhalí návštěvníkům stovky exponátů, které ohromí nejen svoji historickou hodnotou, ale také nesmírně vysokou cenou, kterou má samotné zlato, z něhož jsou exponáty zhotoveny.

Výstava názorně zpracovává celou historii osidlování amerického kontinentu. Mystika krvavých rituálů a uctívání zlata jako božské esence však dělá z jejich civilizací doslova bájné říše, které tak jako kdysi ohromily španělské dobyvatele, vzbuzují údiv a úctu dodnes.

V předkolumbovské Jižní Americe se vystřídalo několik velkých civilizací. Inkové patří k nejvýznamnějším z nich. Zanechali po sobě nejen legendární Machu Picchu, ale především obrovský zlatý poklad. Zlato bylo pro Inky esence božství a zlaté předměty mohli výhradně vlastnit pouze členové vládnoucí kasty – potomci bohů.

Španělští dobyvatelé byli šokováni množstvím zlata, které v této lokalitě nalezli. Svobodu zajatých náčelníků vykupovali množstvím zlata rovným jejich váze. Mnoho zlatých předmětů neuvěřitelné historické hodnoty bylo roztaveno a převezeno do Evropy, kterou poté doslova zachvátila zlatá horečka a touha najít v pralesích Jižní Ameriky zlaté město – Eldorado. To vedlo jen k dalšímu krvavému drancování a vybíjení původních obyvatel.

Ačkoli se jedná již jen o zbytky původního pokladu, výstava svoji velikostí oslní i současné návštěvníky. Stopy dávné historie jsou doslova vyryty do zlatých plátů, masek, šperků a obětních nožů. Pro původní obyvatele zlato nebylo znakem bohatství, jako pro Evropany, ale symbolem samotných bohů.

Zlatý poklad Inků, tisíce let staré originální exponáty, modely reálných staveb a rituálních míst, mnoho nejnovějších vědeckých poznatků a názorně zpracované grafické panely výstavy doplňuje kino a projekce s dokumentárními snímky ze současných nalezišť. Nechybí ani interaktivní zóna, kde ve 3D realitě doslova vstoupíte na posvátná místa, či se stanete dávným bojovníkem.

Pro malé návštěvníky je připravena Dobrodružná stezka za zlatým pokladem, plná úkolů a her. Pro studenty jsou připraveny pracovní listy s tématy nejen o zlatém pokladu, ale především o historii Amerického kontinentu a také vědomostní kvíz.